Privatumo politika

  BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, prieš apsilankydami šioje svetainėje ir (ar) pasinaudodami HCM.LT produktais ir paslaugomis (toliau - Paslaugos). Ši privatumo politika yra HCM.LT ir Jūsų, vartotojo (toliau – Vartotojas), susitarimas dėl HCM.LT teikiamų Paslaugų.
 2. Lankydamasis šioje svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis Vartotojas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka.
 3. HCM.LT pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl Vartotojas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą pasinaudojus Paslaugomis ir apsilankius svetainėje.
 4. HCM.LT gerbia asmens privataus teisę ir yra įsipareigojusi laikytis visų Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su privatumu, taip pat šioje Privatumo politikoje išdėstytų principų. HCM.LT yra Lietuvos asmens duomenų įstatymo tikslais tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas.
 5. ASMENS DUOMENYS

 6. Vartotojas gali lankytis šioje svetainėje nesuteikęs asmens duomenų. Tačiau, jeigu Vartotojas nori naudotis siūlomomis HCM.LT Paslaugomis ar kitaip registruojasi svetainėje, HCM.LT prašo Vartotojo pateikti tam tikrus asmens duomenis - įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją.
 7. HCM.LT saugo ir tvarko asmens duomenis, kuriuos Vartotojas atsakingu būdu teikia per svetainę, el. laišku ir (arba) internetines formas savo verslo tikslais.
 8. HCM.LT tretiesiems asmenims neatskleidžia ir neparduoda asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodoma šioje Privatumo politikoje. HCM.LT gali dalintis asmens duomenimis savo organizacijoje, įskaitant HCM.LT darbuotojus, rangovus, subrangovus ir (arba) trečiąsias šalis, jei to reikia duomenų tvarkymui.
 9. HCM.LT pasilieka teisę naudoti el. pašto adresus, telefono numerius ar kitą kontaktinę informaciją, siekiant teikti techninė pagalbą Vartotojui, gerinti teikiamas Paslaugas ir kurti naujus Produktus, taip pat informuoti Vartotojus apie jau teikiamų Paslaugų pasikeitimus, naujas ar papildomas, susijusias Paslaugas.
 10. Susijungimo, įsigijimo ar reorganizavimo atveju HCM.LT turi teisę parduoti ar perduoti asmens duomenis savo dukterinėms įmonėms, filialams ar net trečiajai šaliai. Vartotojas bus informuotas apie tokį perdavimą ir bet kokią naują privatumo politiką elektroniniu paštu.
 11. Asmens duomenų pateikimas/siuntimas HCM.LT reiškia aiškų Vartotojo sutikimą dėl galimo asmens duomenų tvarkymo Privatumo politikoje numatytais tikslais arba perdavimo aukščiau aprašytais būdais. Prašome nenaudoti HCM.LT svetaine arba nepateikti asmens duomenų, jeigu nesutinkate.
 12. SLAPUKAI

 13. HCM.LT internetinė svetainė, kaip ir beveik visos šiuolaikinės svetainės, naudoja slapukus (angl. "cookies"). Slapukai - tai maži tekstiniai failai, saugantys nedidelį kiekį informacijos. Jie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje internetinės svetainės apsilankymo metu. Vėlesnių apsilankymų metu slapukai persiunčiami iš Jūsų kompiuterio į tą pačią, arba į kitą tą patį slapuką naudojančią svetainę. Tokiu būdu svetainė gali atpažinti vartotoją. Daugiau apie slapukus galite sužinoti Wikipedijoje.
 14. HCM.LT svetainėje slapukai naudojami šiais tikslais:
  • Sesijų valdymui – slapukai perneša informaciją apie svetainės Vartotoją tarp puslapio užkrovimų, arba vaikštant tarp skirtingų tas pačios svetainės puslapių.
  • Individualizavimui – slapukuose taip pat saugoma informaciją apie vartotojų nustatymus ir pasirinkimus.
  • Žalingų veiksmų prevencijai – slapukuose esanti informacija padeda serveriui atpažinti piktybiškas atakas.
  • Vartotojų elgsenos tyrimui – slapukai būtini norint pažinti vartotojų elgesį svetainėje, ir padeda redaktoriams gerinti svetainės funkcionalumą, informacijos pateikimo formą bei turinį.
  • Marketingui ir rinkodarai – svetainėje naudojami įrankiai (tokie, kaip Googe Analytics, Google Maps arba Google Adwords) naudoja slapukus turinio individualizavimui.
 15. Jau atsisiųstus slapukus peržiūrėti bei slapukų saugojimo taisykles keisti galite konfigūruodami savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos sužinosite adresais cookies.insites.com arba www.allaboutcookies.org.
 16. Atkreipkite dėmesį, jog panaikinę HCM.LT slapukus, galimai prarasite galimybę naudotis visomis arba dalimi svetainės funkcijų.
 17. SAUGUMAS

 18. HCM.LT siekia užtikrinti aukščiausią asmens duomenų apsaugą. Atitinkamos organizacines ir technines priemones yra taikomos siekiant apsaugoti ir sumažinti rizikas. Saugumo sumetimais, Programinė įranga naudoja tik saugų šifruotą tinklinį ryšį. Programinės įrangos serveris gali būti pasiekiamas tik galiojančiu Secure Sockets Layer (SSL) sertifikatu apsaugotu HTTPS protokolu.
 19. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 20. HCM.LT pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas. Pakeitimai įsigalioja iš karto, pranešus Vartotojui el. paštu arba paskelbus svetainėje adresu: www.hcm.lt/privatumopolitika.html.
 21. Tolesnis HCM.LT svetainės ir Paslaugų naudojimas po bet kokių Privatumo politikos pakeitimų reiškia, kad Vartotojas sutinka su Privatumo politikos pakeitimais. Vartotojas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri yra taikoma kiekvieną kartą pasinaudojus Paslaugomis ir apsilankius svetainėje.
 22. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 23. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti, ištrinti ar ištaisyti asmens duomenis, taip kaip numatyta Asmens duomenų įstatyme. Tačiau, jei pašalinami Vartotojo asmeniniai duomenys, HCM.LT negalės toliau teikti Paslaugų Vartotojui.
 24. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros ar bet kokiais kitais šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais. Asmens duomenys tokiais tikslais bus nebetvarkomi.
 25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 26. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčai dėl HCM.LT internetinės svetainės ar Paslaugų naudojimo ar nesinaudojimo bei Privatumo politikos nuostatų, bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
 27. Šioje Privatumo politikoje sąvoka „ši svetainė“ yra nuoroda į www.hcm.lt.

Bet kokie klausimai, susiję su šia Privatumo politika, gali būti siunčiami HCM.LT el.paštu: info@hcm.lt.