Personalo valdymo programos funkcionalumas

HCM.LT personalo valdymo programa yra modernus darbuotojų valdymo įrankis, atitinkantis pasaulinio lygio HRMS produktus, ir pritaikytas Lietuvos rinkai bei įstatyminei bazei. Sukurtas debesijos pagrindu, todėl pasiekiamas iš bet kurio įrenginio online 24/7. Skirtas personalo valdymo skaitmenizavimui, sumažinti personalo administravimo kaštus ir automatizuoti HR procesus. Visi tarpusavyje integruoti HCM.LT moduliai gali būti naudojami kartu arba atskirai.

Personalo dokumentų automatizavimas

Visuomet tvarkinga ir teisiškai korektiška dokumentacija

Visiškai visi Jums reikalingi personalo dokumentai nuo įdarbinimo iki atleidimo - sutartys, priedai, prašymai, įsakymai - sugeneruojami automatiškai pagal Jūsų įmonėje naudojamus dokumentų šablonus. Dokumentų rengimo procesas sutrumpėja iki kelių sekundžių. Visi dokumentai saugomi, lengvai atsekami ir pasiekiami. Jokių žmogiškųjų klaidų!

Personalo informacijos valdymas

Teisinga informacija būtina Jūsų sprendimų priėmimui.

Darbuotojų informaciją ir pasikeitimų istoriją rasti, peržiūrėti ir palyginti tarpusavyje užtruks vos kelias sekundes. Analizuokite, grupuokite (atskirai kiekvienam darbuotojui ar darbuotojų grupei pagal kokį nors požymį), vertinkite dabartinę situaciją ar istorinį kitimą. Pritaikyta rengti sudėtingas ataskaitas ir grafikus.

Darbuotojo kortelėje kaupiama visa reikalinga informacija ir pasikeitimai (atlyginimai, skirtos premijos, kvalifikacijos, atlikti projektai, nuobaudos, atostogos, metiniai tikslai ir t.t.), susiję personalo dokumentai, atostogų ir likučių istorija, išsiųstos susipažinti vidaus tvarkos.

Ribokite prieigos teises – vadovai prieis tik prie to skyriaus ir tik prie tų duomenų, kurie reikalingi pagal pareigas.

Elektroninės atostogos

Skirkite laiko strateginiam personalo valdymui, o rutininius darbus atliks programa.

Paprastas ir greitas atostogų užsakymas, tvirtinimas / atmetimas, pavadavimų derinimas, grafikų generavimas iš bet kurios pasaulio vietos.

Patogus portalas vadovams, HR ir buhalterijai - matomi visi darbuotojų prašymai, atostogų likučiai realiu laiku, pavaduojančių asmenų ir tiesioginių vadovų sutikimai, komandos atostogų kalendorius, atostogų ataskaitos ir istorija.

Efektyvi savitarna darbuotojams - greitas atostogų užsakymas, lengvai pasiekiamas atostogų kalendorius, atostogų likučiai, pateikti atostogų prašymai ir istorija.

Automatizuoja atostogų likučių skaičiavimus - tikslūs atostogų likučiai šiai dienai, tiek ir planuojamai atostogų dienai. Sistema informuoja darbuotoją ir vadovą apie atostogų likutį, sutikrina atostogų datas, informuoja, ar darbuotojui priklauso tėvadienis ir neleidžia darbuotojui užsakyti daugiau tėvadienių per mėnesį negu numatyta pagal LR Darbo kodeksą.

Teisiškai patikima - HCM.LT pateikti elektroniniai prašymai galioja taip pat kaip ir tradiciniai popieriuje pasirašyti dokumentai. Jokių klaidų ar pasimetusių dokumentų.

ELEKTRONINĖS VIDAUS TVARKOS

Patogus elektroninis vidaus dokumentų supažindinimas.

Elektroninis darbuotojų supažindinimas su vidaus taisyklėmis, instrukcijomis, darbo grafikais ir kitais įmonės vidiniais dokumentais. Automatiniai priminimai darbuotojams susipažinti ir pasirašyti. Saugoma pasirašymo istorija ir tvarkinga vidaus taisyklių dokumentacija.

Išsiųstas susipažinti tvarkas darbuotojai lengvai pasieks savo savitarnoje ir galės susipažinti jiems patogiu metu ir patogioje vietoje.

Patogi savitarna darbuotojams

Darbuotojų motyvacijai

Paprastas ir greitas atostogų užsakymas online iš bet kurios pasaulio vietos. Susipažinimas su įmonės vidaus tvarkomis patogiu metu ir patogioje vietoje.

Lengvai pasiekiamas atostogų kalendorius, darbuotojo pateikti atostogų prašymai, atostogų likučiai ir istorija.

Skirkite laiką tiesioginiam darbui, o ne popierių tvarkymui.

Automatiniai pranešimai ir priminimai

Sklandūs personalo procesai, jokių vėlavimų

Visi reikiami asmenys informuojami laiku - bandomojo termino pasibaigimas, terminuotos sutarties pabaiga, atostogų likučiai, teisių į mamadienius/tėvadienius pasibaigimas, darbuotojų gimtadieniai ir pan.

Elektroninis parašas

Visoje ES pripažįstamas, ilgalaikis e-parašas

Prireikus, dokumentai verčiami į PDF ir siunčiami pasirašyti ilgalaikio galiojimo PAdES B-LT parašais, kurie pripažįstami visoje Europos Sąjungoje bei Lietuvoje. Jūsų darbuotojai ir vadovai tiesiai HCM.LT sistemoje gali pasirašyti gaunamus dokumentus mobiliuoju parašu - (Mobile-ID) arba Smart-ID priemonėmis . Tokie dokumentai patikimesni už popierinius.

Nenorite kiekvieno dokumento pasirašinėti kvalifikuota parašo priemone? To ir nebūtina. Daugumą vidinių dokumentų vadovai ir darbuotojai gali pasirašinėti pažangiuoju e-parašu: patikriname pasirašančio žmogaus tapatybę ir išsaugome visus metaduomenis. Daugumai atvejų taip patogiau, greičiau, praktiškiau.

HCM.LT sistemos sinchronizacija su VVS

Tikslūs duomenys realiu laiku

Speciali programinė įranga nuolat lygina darbuotojų informaciją su jūsų įmonės buhalterinės apskaitos ar darbo užmokesčio sistemomis ir nedelsiant praneša apie neatitikimus.

Integracijos per FTP, sinchronizacija realiu laiku su VVS „Rivilė“ bei kai kuriomis kitomis VVS.

Užsakykite HCM.LT savo įmonei

Susisiekite su mumis

Parašykite mums ir kuo greičiau atsakysime:

Mūsų kontaktai

El. paštas: info@hcm.lt

+370 600 12 86 5